DyslexiPedagogen

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt

 

 

 


 

Varningssignaler

Redan tidigt finns det signaler som visar att barnet kan få svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Barnet kanske inte är språkligt medveten och har särskilt svårt med språkets ljudmässiga uppbyggnad och att höra skillnad på de minsta byggstenarna i språket. Vilket ord passar inte in av - mås, sås, gås, gris, lås? För att kunna svara på den frågan måste barnet kunna lyssna på hur orden låter. Vad blir kvar om man tar bort det första ljudet i ordet katt? För att kunna svara på den frågan måste barnet kunna identifiera det första fonemet ”k” i ordet.

När barnet sedan börjar läs- och skrivinlärningen kanske det går trögt. Barnet kommer inte igång ordentligt. Det läser fel och det går långsamt eller slarvar sig snabbt genom texten. Barnet kanske visar en ovilja mot att läsa och skriva, försöker slingra sig undan och undvika skolarbete så mycket som det går. Barnet kanske får svårt att koncentrera sig, vill inte gå till skolan, får ont i magen eller ont i huvudet, blir ledset eller argt och får låg självkänsla osv.  Det här är tecken som behöver uppmärksammas och utredas.

 

 

 

 

 

Illustration: Cassandra Telldahl-Bjelkelöv
Uppdaterad: Januari 2008