DyslexiPedagogen

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt 

Länkar

Här är några enkla sökvägar för att få veta mer om dyslexi. Dessa, till exempel FMLS, har en mängd länkar att leta vidare på.

Dyslexiförbundet för Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) www.fmls.nu
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) www.fob.se
Specialpedagogiska institutet (SIT) www.sit.se
Skolverket www.skolverket.se
Barn- och elevombud (BEO) www.skolverket.se
Studenter med funktionshinder  www.studeramedfunktionshinder.nu
Högskoleprovet för dyslektiker https://www.studera.nu/hogskoleprovet/dyslektikerochsynskadade Hjälp med att ta körkort www.korkortsportalen.se
Arkivet för lokala inläsningar (ALI) http://ali.lub.lu.se

Talboks- och punktskriftsbiblioteket http://www.tpb.se
Ljudböcker Stockholms stadsbibliotek  www.ssb.stockholm.se
Svenska Dyslexiföreningen www.ki.se/dyslexi  
Swedish Council of the International Reading Association (SCIRA) www.scira.nu
The European Dyslexia Association (EDA) www.dyslexia.eu.com
The British Dyslexia Association (BDA) http://www.bdadyslexia.org.uk
Internationella Dyslexiföreningen (IDA) www.interdys.org