Dyslexipedagogen 

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt


http:///www.dyslexipedagogen.se

 

Vem är jag?

Jag är utbildad specialpedagog, Lärarhögskolan i Stockholm (Graduate Diploma in Special Education, 90hp) som jag byggt på med en specialistutbildning i dyslexi på magisternivå vid Stockholms universitet (Advanced Course in Reading and Writing Disabilities/Dyslexia, 60hp) och tal- och skriftspråksinlärning vid Lärarhögskolan i Stockholm (Talking, Reading and Writing - Development and Learning, 15hp). Jag har också en idrottslärarexamen från GIH (Degree of Bachelor of Education in Physical Education Teaching, 180hp) plus specialundervisning från GIH (Specialundervisning - fysisk träning för elever med fysiska och psykiska handikapp, 30 hp) och är även behörig lärare i religionskunskap och historia. Jag har arbetat många år som lärare allt från tidigarestadiet till gymnasiet. De senaste åren har jag arbetat med elever som har dyslexi i grupp, en- och en, i svenska, engelska och andra ämnen där läsande och skrivande ingår. Jag har även arbetat med specialundervisning i idrott och varit tränare inom idrottsrörelsen.

Jag har skrivit följande vetenskapliga arbeten: En pedagogisk läs- och skrivutredning med förslag till åtgärder, D: uppsats vid Stockholms universitet, 2007 samt Handikappidrott i SVT. En innehållsanalys, C: uppsats vid Lärarhögskolan i Stockholm, 2005.

Till mig kan man komma, ung som gammal, om man har svårigheter med att läsa och skriva och behöver hjälp eller om man har en verksamhet som behöver stöd i hur man kan hjälpa personer med dessa svårigheter.