Dyslexipedagogen

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt

 


DyslexiPedagogen

 

Verksamheten

Dyslexipedagogen vänder sig till alla åldrar, privatpersoner och olika typer av verksamheter såsom skola, resursteam, arbetsplatser m.m. och erbjuder utredning, träning, rådgivning och konsultation i form av:

  • Dyslexiutredning
  • Pedagogiska läs- och skrivutredningar med skräddarsydda åtgärdsförslag
  • ITPA och TVPS-3
  • Intensiv läs- och skrivträning
  • Hjälpmedelsträning
  • Hjälp att upprätta handlingsplaner 
  • Hjälp att upprätta individuella åtgärdsprogram
  • Information om Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter
  • Rådgivning i specialpedagogiska frågor

 

 

 

 

 

 

 

Informationen på dessa sidor är fri att användas om man anger källan www.dyslexipedagogen.se som referens.
Illustration: Cassandra Telldahl-Bjelkelöv.
Uppdaterad: Februari 2008